لیست کامل ترجمه فارسی کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

OBD-II ٍErrors

لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II کد خطای OBD چیست ؟ لیست کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II P0000 هیچ کد خطایی یافت نشد P0001 مدار رگولاتور بنزین باز است P0002 کارکرد نا درست مدار رگولاتور بنزین P0003 اتصال مدار رگولاتور بنزین با ولتاژ منفی P0004 اتصال مدار رگولاتور بنزین با ولتاژ مثبت P0005 مدار شیر برقی قطع بنزین باز است P0006 اتصال شیر بر قی قطع بنزین با ولتاژ منفی P0007 اتصال شیر بر قی قطع بنزین با…

ادامه مطلب