درب رادیاتور

مهمترین قطعه در سیستم خنک کننده موتور درب رادیاتور میباشد.

این قطعه مهم شامل دو سوپاپ میباشد
1 – سوپاپ فشار

2 – سوپاپ خلاء

✔️وظایف ⬇️

????سوپاپ فشار
جلوگیری از خارج شدن فشار و تبخیر آب, این امر موجب میشود آب در دمای یکصدو چهل درجه سانتیگراد به جوش آید.

????سوپاپ خلاء
جلوگیری از جمع شدن شیلنگهای آب, زمانیکه موتور روشن است تمامی شیلنگها در اثر حرارت ناشی از کارکرد موتور منبسط شده و باد میکنند, و زمانیکه موتور خاموش میشود, شلنگها سرد و منقبض میشوند, اینجاست که سوپاپ خلای بکار افتاده و خلاء ایجاد شده داخل سیستم را خارج میکند و به درون قمقمه آب برمیگرداند تا مانع از جمع شدن شلنگها شود.

????نکته, مهمترین عامل خرابی سوپاپ های درب رادیاتور در اثر زنگ زدگی که ناشی از نبود ضدیخ است , میباشد.‼️

مطالب مرتبط >>  چه زمانی نیاز است دیسک و صفحه خودرو را تعویض کنیم ؟