ترمز الکتروهیدرولیکی SBC

امروزه سیستم های الکترونیکی فراوانی به کمک ما آمده اند تا ما را به سلامت از جاده ها رد کنند .

یکی از موفق ترین سیستم های ترمز SBC نام دارد که در ادامه به شرح آن میپردازیم:

این سیستم ترمز به صورت الکتروهیدرولیکی عمل می کند به این معنی که روی سیستم هیدرولیکی ترمز ، کنترل الکترونیکی صورت می پذیرد سیستم فوق ترکیبی از عملیاتهای (Function) تقویت ترمز به همراه تجهیزات سیستم ABS که شامل ESP نیز هست ، می باشد عملکرد پدال ترمز در این سیستم همانند سیستمهای استاندارد فعلی (General) نیست به این معنی که میزان فشار پدال ترمز از طریق یک عملگر دریافت و محاسبه می گردد و پس از آن به کامپیوتر مربوطه ارسال می گردد . فرمانهای کنترلی نیز بر اساس الگوریتم خاصی محاسبه شده و به مدولاتور هیدرولیک فرستاده و پیرو این عمل نیز مدولاتور ، فشار را برای سیلندهای ترمز تامین می نماید.ایرانیان دیاگ.در صورتی که سیستم کنترل الکترونیکی دچار نقص فنی گردد ، سیستم هیدرولیکی بطور اتوماتیک وارد عمل شده و مدار را مستقلاً کنترل می نماید. لازم به ذکر است که انتقال اطلاعات بین قطعات الکترونیکی این سیستم ، از طریق شبکه مولتی پلکس صورت می گیرد.
شرح و عملکرد سیستم :

با کمک قابلیتهای سیستم ترمز Brake by-wire سیستم SBC فشار هیدرولیکی در سیلندرترمزهای چرخ را مستقل از نیروی وارده از طرف راننده به پدال ، کنترل می نماید . به این ترتیب عملکرد این سیستم مکمل عملیات سیستمهای ABSو TCS و ESP می باشد.
سیستم SBC عملیات اصلی سیستم ترمز را که شامل موارد زیر است ، انجام میدهد:
کاهش سرعت خودرو
متوقف نمودن خودرو
جلوگیری از حرکت خودرو هنگام پارک
ضمناً عملیات زیر را بعنوان سیستم ترمز فعال انجام می دهد:

  • فعالسازی ترمزها
  • افزایش نیروی ترمز
  • تنظیم (تقسیم) نیروی ترمز
مطالب مرتبط >>  علت سوت کشیدن ترمز در زمان ترمزگیری چیست ؟

ترمز SBC یک سیستم کنترل الکترونیکی با عملگرهای هیدرولیکی است که توزیع نیروی ترمز بر اساس شرایط جاده برای هر چرخ بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد . در این سیستم مانند سیستمهای عمومی (General) در مجموعه تقویت ترمز به وجود خلاء نیازی نمی باشد و در صورت ایجاد ، خطا در مجموعه ، کامپیوتر بطور اتوماتیک آن را پیدا کرده و تشخیص می دهد.SBC با استفاده از سیستم هیدرولیکی که فشار دقیق و کامل آن را کنترل می کند ، می تواند به آسانی خود را با سیستمهای هدایت خودرو ، به صورت شبکه درآورد.

این سیستم با استفاده از آکومولاتور فشار بالا که قادر است فشار دینامیکی را بطور سریع بالا ببرد ، باعث کاهش مسافت ترمزگیری و نیز افزایش تعادل و پایداری هدایت خودرو می شود . تنظیم فشار و ترمزگیری فعال طوری صورت می پذیرد که هیچ احساسی در پدال ترمز (مثلاً لرزش ) مشاهده نخواهد گردید و در نهایت سطح ایمنی بالائی فراهم خواهد آمد.مشخصه های ترمز می تواند با شرایط مختلف رانندگی (مثلاً ترمز گیری سریع در سرعتهای بالا یا با روشهای دینامیک ی مختلف رانندگی ) وفق پیدا کند.