انواع فرم بدنه یا کلاس بندی خودروها

خودرو ها از نظر شکل بدنه به دسته های زیر تقسیم میشوند :

الف- خودروهای سالون یا سدان

خودروهای سالون یا سدان
خودروهای سالون یا سدان

ب – خودروهای هاچ بک

خودروهای هاچ بک
خودروهای هاچ بک

پ – خودرهای ناچ بک

خودروهای ناچ بک
خودروهای ناچ بک

ت – خودروهای کوپه

خودروهای کوپه
خودروهای کوپه

ث – خودروهای کروک

خودروهای کروکی
خودروهای کروکی

ج – خودروهای فست بک

خودروهای فست بک
خودروهای فست بک

ح – خودروهای ورزشی ( اس یو وی )

خودروهای ورزشی ( اس یو وی )
خودروهای ورزشی ( اس یو وی )

چ – خودروهای لیموزین

خودروهای لیموزین
خودروهای لیموزین

خ – خودروهای چند منظوره ( ام پی وی )

خودروهای چند منظوره ( ام پی وی )
خودروهای چند منظوره ( ام پی وی )

د – خودروهای ون

خودروهای ون
خودروهای ون

ر – خودروهای تجاری سبک

خودروهای تجاری سبک
خودروهای تجاری سبک

ذ – خودروهای استیشن

خودروهای استیشن
خودروهای استیشن
  واژه های تخصصی خودرو
برچسب ها: