بهترین ها را برای شما انتخاب میکنیم

نکات مهم در نگهداری از خودرو

نکات فنی کاربردی

????چند نکته مهم در مورد نگهداری بهتر از خودرو

1 – ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیری از فاسد شدن آن روشن نمایید.

2 – در هنگام روشن بودن خودرو از باز کردن کابل باتری خودداری کنید.

3 – با روشن شدن چراغ استپ،خودرو را متوقف نموده با نمایندگی تماس بگیرید.

4 –  با روشن شدن چراغ انژکتور،خودرو را خاموش نموده و بسط باتری را چند ثانیه جدا نموده و سپس اتصال دهید اگر چراغ خاموش نشد به نمایندگی مراجعه نمایید.

5 –  در اول صبح بعد از روشن نمودن خودرو نیازی به گرم کردن خودرو در حالت توقف نیست و در کمتر از یک دقیقه خودرو را حرکت دهید و مسافت یک کیلومتر را با دنده 1 و 2 برانید. در حالت توقف مدت زیادی خودرو را روشن نگاه ندارید.

6 –  از روشن کردن کولر در حالت توقف خودداری نمایید.

7 –  هیچ دستگاه عیب یابی قادر به تنظیم میزان سوخت مصرفی نمی باشد. دستگاه عیب یاب فقط می تواند میزان مصرف سوخت بالا یا پایین را نشان دهد. و رفع عیب به عهده مکانیک می باشد.

8 –  توصیه می گردد اولین تعویض روغن در 2500 کیلومتر انجام شود.

مطلب مرتبط  توصیه های یک مکانیک قدیمی و با تجربه به رانندگان و صاحبان خودرو