دیاگ GDS – دیاگ جی دی اس – دیاگ هیوندای و کیا

زبان دستگاه و نرم افزارانگلیسی
نوع کابل اتصال به خودروکابل OBD2
نوع کابل اتصال به کامپیوترکابل USB
نحوه اتصال خودرو به کامپیوترنرم افزار ویندوز - جی دی اس
خودروهای تحت پوششسواری و تجاری ( غیر سنگین )