برچسب: ای سی یو | ECU

ECU خودرو

ای سی یو ، واژه ایست که به احتمال زیاد نام آن را زیاد شنیده اید . ای سی یو در واقع کامپیتور خودروی شماست و نقش بزرگی در عملکرد خودروی شما دارد . برای آشنایی بیشتر با این قطعه مقاله ای سی یو چیست را مطالعه کنید . اما در این مقاله قصد داریم […]

ecu چیست

ECU یا کامپیتور خودرو با قرار گرفتن انژکتور در اتومبیل‌های امروزی قطعات الکترونیکی دیگری نیز با آن‌ در سیستم کنترلی اتومبیل به‌وجود آمدند. ECU یکی از مهمترین قطعات الکترونیکی است که نقش هدایت و کنترل یک خودروی انژکتوری را بر عهده دارد. به‌دلیل وظیفه مهم این قطعه قصد داریم که بیشتر با آن آشنا شده و با وظایف و […]