کاتالوگ شماره فنی ماشین های سنگین هیوندای

زبانانگلیسی
مدل های تحت پوششلیفتراک ,بیل مکانیکی, ماشین چرخ,مینی لودر