جزوه کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو

دیکشنری اصطلاحات و کلمات تخصصی انگلیسی خودرو

کاربردی برای شاخه های مکانیک و برق خودرو
نشر بخش مکانیک خودروی دانشگاه صنعتی شریف
مدرس امید شادزی
72 صفحه با فرمت پی دی اف
دیدگاه0

رایگان