عملکرد انژکتور خودرو
قطعات خودرو
خودروسافت

انژکتور خودرو چیست ؟

به طور خلاصه میتوان گفت وظیفه انژکتور در خودرو ، بهبود عملیات سوخت رسانی به خودرو است

سوپاپ فشار و خلا در رادیاتور چیست ؟

درب رادیاتور شامل دو سوپاپ فشار و خلا میباشد. سوپاپ خلا یا سوپاپ فشار چیست ؟ وظیفه سوپاپ فشار درب رادیاتور: با افزایش فشار روی