برجستهلیست شماره فنی و قیمت

لیست قیمت و شماره فنی قطعات ام وی ام 110 جدید

لیست قیمت قطعات ام وی ام 110 جدید – MVM110 S

برای دریافت فایل اکسل به آخر جدول مراجعه کنید .

PartNamePerTechnicalCodePrice (Rial)Car Model
بلوک سیلندر371-100201013,547,214110 NEW
پیچ371-10020247,382110 NEW
خنک کن سریع پیستون371-1002050AC103,354110 NEW
پوسته سر سیلندر371-1003010BA16,373,963110 NEW
واشرسیت سوپاپ بنزین371-100302140,731110 NEW
سیت سوپاپ دود371-100302240,731110 NEW
گاید سوپاپ هوا371-100302624,439110 NEW
درب سوپاپ371-1003030BA1,425,594110 NEW
واشر ابندی درب سوپاپ371-1003031114,048110 NEW
لوله اتصال اب371-100305265,170110 NEW
پیچ میل سوپاپ371-10030658,146110 NEW
واشر سرسیلندر371-1003080309,558110 NEW
پیچ اتصال سرسیلندر371-100308240,731110 NEW
واشر پیچ اتصال سر سیلندر371-10030838,146110 NEW
قلاب عقبی بلند کردن موتور371-100308873,316110 NEW
پیستون (استاندارد)371-1004015211,803110 NEW
گژپین371-100403159,059110 NEW
میل لنگ371-10050114,838,873110 NEW
بغل یاتاقانی371-100501524,439110 NEW
کاسه نمد ته میل لنگ371-1005030AB130,340110 NEW
پوسته کاسه نمد ته میل لنگ371-1005031138,486110 NEW
دنده تایمینگ سر میل لنگ371-1005051203,656110 NEW
پیچ دنده سر میل لنگ371-100506365,170110 NEW
پولی سر میل لنگ371-1005070CA953,111110 NEW
فلایویل371-10051101,018,281110 NEW
میل سوپاپ بنزین371-1006015BB985,696110 NEW
میل سوپاپ دود371-1006025961,258110 NEW
سوپاپ بنزین(هوا)371-100701165,170110 NEW
سوپاپ دود371-100701281,463110 NEW
فنر سوپاپ371-100701324,439110 NEW
واشر فوقانی فنر سوپاپ371-100701424,439110 NEW
خار سوپاپ371-10070158,146110 NEW
واشر تحتانی فنر سوپاپ371-10070168,146110 NEW
دنده زنجیر میل سوپاپ هوا371-1007022236,238110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)16371-1007031-1681,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)18371-1007031-1881,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)20371-1007031-2081,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)22371-1007031-2281,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)24371-1007031-2481,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)26371-1007031-2681,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)28371-1007031-2881,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)30371-1007031-3081,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)32371-1007031-3281,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)34371-1007031-3481,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)36371-1007031-3681,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)38371-1007031-3881,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)40371-1007031-4081,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)42371-1007031-4281,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)44371-1007031-4481,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)46371-1007031-4681,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)48371-1007031-4881,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)50371-1007031-5081,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)52371-1007031-5281,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)54371-1007031-5481,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)56371-1007031-5681,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)58371-1007031-5881,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)60371-1007031-6081,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)62371-1007031-6281,463110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)64371-1007031-6481,463110 NEW
دنده زنجیر میل سوپاپ دود371-1007032195,510110 NEW
پیچ دنده میل سوپاپ هوا371-100703324,439110 NEW
راهنمای زنجیر تایم371-1007034203,656110 NEW
زنجیر تایم371-1007035953,111110 NEW
پیچ اتصال راهنمای زنجیر371-100703622,147110 NEW
سفت کن زنجیر تایم371-1007037187,364110 NEW
سفت کن زنجیر تایم371-1007040749,455110 NEW
پایه نگهدارنده مانیفولد دود( اگزوز)371-100801273,824110 NEW
پایه نگهدارنده منیفولد هوا371-1008023130,340110 NEW
پیچ دوسر رزوه371-10080297,382110 NEW
واشر مانیفولد دود(اگزوز)371-100813081,206110 NEW
عایق حرارتی منیفولد دود371-1008140BA268,826110 NEW
عایق حرارتی منیفولد دود371-1008140BB89,609110 NEW
کارتل روغن371-10090101,287,108110 NEW
غلاف گیج روغن371-1009112125,501110 NEW
گیج روغن371-100911565,170110 NEW
غلاف گیج روغن371-100912136,912110 NEW
جمع کننده روغن(صافی روغن)371-1010010138,486110 NEW
اورینگ بیضی کارتل روغن371-101001124,439110 NEW
سینی جلو موتور371-10110102,975,127110 NEW
کاسه نمد جلوی میل لنگ( کاسه نمد پمپ روغن)371-1011020AB81,463110 NEW
واشر بیرونی پمپ روغن371-10110218,146110 NEW
واسط نصب فیلتر روغن بر روی بلوک سیلندر371-1011041219,949110 NEW
اورینگ بعیضی کارتل روغن371-101104224,439110 NEW
شیلنگ خروجی شیر پی سی وی371-101401340,731110 NEW
شیلنگ ورودی منیفولد371-101402324,439110 NEW
واشرترموستات371-130602112,764110 NEW
ترموستات371-1306030473,761110 NEW
شیلنگ اب371-130701424,439110 NEW
واشر پمپ آب371-130701924,439110 NEW
واشر پمپ آب371-130702124,439110 NEW
پیچ مسدود کننده اب خروجی371-130702224,439110 NEW
پایه نگهدارنده کمپرسور371-8104012361,740110 NEW
یک دست رینگ پیستون استاندارد371-BJ1004030602,823110 NEW
یک دست یاتاقان شاتون استاندارد(یاتاقان متحرک)371-BJ1004120AA162,925110 NEW
یاتاقان ثابت (یاتاقان میل لنگ) استاندارد371-BJ1005013260,680110 NEW
یاتاقان ثابت (یاتاقان میل لنگ) 0/25371-BJ1005013BA366,581110 NEW
مانیفولد هوا(بنزین)371F-10080101,425,594110 NEW
مانیفولد هوا(بنزین)371F-1008011BA1,531,495110 NEW
شیلنگ بخار روغن371F-1008011BB40,731110 NEW
لوله خنک کن371F-1008011BC309,558110 NEW
اورینگ ابندی منیفولد هوا(بنزین)371F-100801240,731110 NEW
اورینگ ابندی دریچه گاز371F-100801365,170110 NEW
واشر منیفولد هوا(بنزین)371F-1008014114,048110 NEW
مانیفولد هوا(بنزین)371F-10080151,450,033110 NEW
مانیفولد دود( اگزوز)371F-1008115BC4,488,529110 NEW
شیلنگ بخار روغن371F-101401465,170110 NEW
لوله رابط پلاستیکی PCV371F-101401524,439110 NEW
تسمه کولر وهیدرولیک371F-1025092236,238110 NEW
تسمه دینام371F-1025093346,975110 NEW
ریل سوخت با انژکتور371F-11210103,380,694110 NEW
براکت نصب شیر برقی371F-113001524,439110 NEW
لوله فلزی آب از موتور به بخاری371F-1303011203,656110 NEW
محفظه ترموستات(هوزینگ)371F-130601181,463110 NEW
پمپ آب371F-1307010BA1,303,400110 NEW
پمپ آب371F-1307010BB1,303,400110 NEW
پایه پمپ هیدرولیک371F-3407015553,945110 NEW
سنسور موقعیت میل سوپاپ371F-3611011521,360110 NEW
سنسور ضربه ای371F-3611031358,435110 NEW
پایه ریگلاژ تسمه دینام371F-370101581,206110 NEW
کوئل371F-3705110CA612,743110 NEW
استارتر371F-37080102,214,735110 NEW
استارتر371F-3708010BT2,214,735110 NEW
کائوچوی استارت371F-370801859,059110 NEW
مجموعه سر سیلندر کامل371F-BJ1003001AA28,796,994110 NEW
پوسته کلاچ512MHD-17011011,919,437110 NEW
بازوئی مکانیزم تعویض دنده512MHD-170252073,824110 NEW
بازوئی تعویض دنده با پایه512MHD-1702610125,501110 NEW
شفت ورودی512MHF-17012012,288,559110 NEW
دنده 1 خروجی512MHF-17014101,129,514110 NEW
دنده 2 خروجی512MHF-17014201,122,132110 NEW
گیربکس512MHJ-170001025,329,185110 NEW
پین شفت هوزینگ دیفرانسیل525MHA-170171513,033110 NEW
کشوئی دنده 5 و عقب525MHB-17014801,538,038110 NEW
شاتون371-1004110AB896,088110 NEW
یاتاقان متحرک371-BJ1004120187,363110 NEW
شاتون371-1004110AC488,118110 NEW
دینام371-37011103,181,835110 NEW
سنسور اکسیژنA11-1205110CA1,987,685110-4cyl
دسته موتور چپJ00-1001110537,653110New
پایه دسته موتور چپJ00-1001211431,751110New
دسته موتور سمت راستJ00-1001310782,040110New
دسته موتور عقبJ00-1001710366,581110New
پایه دسته موتور جلوJ00-1001813407,313110New
تسمه آهنی شماره 1 نصب باک بنزینJ00-1100051110,736110New
شیلنگ ورودی بنزین شماره یکJ00-1101014BA138,486110New
باک بنزینJ00-11010202,218,064110New
مجموعه لوله ورودی بنزینJ00-11010301,303,400110New
باک بنزینJ00-1101050BA4,148,936110New
درب باک بنزینJ00-1103030118,119110New
شیلنگ ورودی بنزین شماره یکJ00-1104110BA219,949110New
سه راهی ورودی و خروجی بنزینJ00-1104300BA258,385110New
شیلنگ شماره 2 باک بنزینJ00-1104730309,558110New
لوله بنزین رابط،برگشت به مخزن کربن گیر(لوله شماره 3)J00-1104750309,558110New
مجموعه پمپ بنزین- تک سوراخهJ00-1106010BA2,900,065110New
لوله خرطومی هواکشJ00-1109210162,925110New
لوله ورودی هواکشJ00-110951140,731110New
اگزوز قسمت میانیJ00-1201010BB915,423110New
اگزوز قسمت عقب(انباره اگزوز)J00-1201030BA1,764,405110New
حصیری اگزوزJ00-1203010BA1,520,784110New
کاتالیست کانورتور ثانویهJ00-12050304,429,470110New
رادیاتور ابJ00-13011101,904,672110New
شیلنگ ورودی آب به موتورJ00-1303111293,265110New
شیلنگ خروجی آب از موتورJ00-1303211268,826110New
شیلنگ ورودی آب به موتورJ00-130331197,755110New
شیلنگ اب از رایاتور به مخزن ابJ00-130331340,731110New
شیلنگ آب ورودی رادیاتور بخاریJ00-130341765,170110New
شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاریJ00-1303419122,194110New
فن رادیاتورJ00-13080101,531,495110New
پایه نگهدارنده مخزن انبساطJ00-131111140,731110New
کابل کلاچJ00-1602040184,561110New
پایه نگدارنده کابل کلاچ روی گیر بکسJ00-160221059,059110New
کابل تعویض دندهJ00-1703090553,683110New
دسته دنده با گردگیرJ00-1703540DA428,182110New
پلوس چپJ00-22030102,281,177110New
پلوس راستJ00-22030202,281,177110New
رام سرشاسی(زیر رادیاتور)J00-2801010834,216110New
درپوش بکسل بندJ00-2803503-DQ73,824110New
قاب چراغ مه شکن جلو سمت چپJ00-2803505110,736110New
قاب چراغ مه شکن جلو سمت راستJ00-2803506110,736110New
پوسته سپر جلوJ00-2803510-DQ1,314,076110New
شبکه ورود هوا روی سپر جلوJ00-2803513214,091110New
دیاق گوشه سپر جلو سمت چپJ00-280353173,824110New
دیاق گوشه سپر جلو سمت راستJ00-280353273,824110New
دیاق گوشه سپر جلو سمت چپJ00-280354159,059110New
دیاق گوشه سپر جلو سمت راستJ00-280354259,059110New
خار فلزی سپر جلوJ00-28035577,382110New
خار پلاستیکی سپرJ00-28035907,382110New
دیاق پشت سپر جلوJ00-2803700-DY1,535,549110New
درپوش بکسل بند سپر عقبJ00-280450373,824110New
دیاق گوشه سپر عقب سمت چپJ00-280451373,824110New
دیاق گوشه سپر عقب سمت راستJ00-280451473,824110New
دیاق اصلی سپر عقبJ00-2804711-DY472,476110New
فنر لول جلوJ00-2902011361,740110New
کمک فنر جلوJ00-2905010996,630110New
میل موجگیر جلوJ00-2906011627,508110New
بازویی موج گیر سمت چپJ00-2906030361,740110New
بازویی موج گیر جلو راستJ00-2906040361,740110New
فنر لول عقبJ00-2912011251,003110New
کمک فنر عقبJ00-2915010487,241110New
قالپاق چرخJ00-3100119251,003110New
رینگ چرخ آلومینیومیJ00-31010102,214,735110New
رینگ زاپاسJ00-3101010AC900,658110New
شل گیر چرخ جلو سمت چپ با نمد صداگیرJ00-3102111177,178110New
شل گیر چرخ جلو سمت راست با نمد صداگیرJ00-3102112177,178110New
شل گیر چرخ عقب سمت چپJ00-3102113199,326110New
شل گیر چرخ عقب سمت راستJ00-3102115199,326110New
لاستیک چرخJ00-31060101,395,283110New
لاستیک چرخJ00-31060101,395,283110New
اکسل عقبJ00-33010701,941,584110New
میل موج گیرعقبJ00-3301120221,473110New
مجموعه کامل جعبه فرمان هیدرولیکJ00-3401010BB6,046,226110New
سیبک فرمان چپقیJ00-3401012BB406,034110New
غربیلک فرمانJ00-34020101,247,634110New
کابل حلزونی کیسه هوا(ایربگ)J00-3402080834,216110New
تلسکوپی با چهارشاخه فرمانJ00-34040102,074,468110New
تلسکوپی با چهارشاخه فرمانJ00-34040111,107,367110New
چهارشاخه فرمان کوتاهJ00-3404012391,269110New
پیچ اتصال چهار شاخه فرمانJ00-340401322,147110New
لوله روغن هیدرولیکJ00-3406110464,336110New
لوله روغن هیدرولیکJ00-3406120879,795110New
لوله مکش روغن هیدرولیکJ00-3406200171,071110New
لوله برگشت روغن هیدرولیکJ00-3406300342,143110New
مجموع کامل پدالهاJ00-3504010CA974,483110New
شیلنگ ترمز جلوJ00-3506010203,656110New
رابط اتصال لوله های ترمزJ00-350601340,731110New
لوله ترمز جلو سمت چپJ00-350603097,755110New
لوله ترمز جلو سمت راستJ00-3506040154,779110New
لوله ترمز چرخ عقب سمت چپJ00-350605073,316110New
لوله ترمز چرخ عقب سمت راستJ00-350606073,316110New
شیلنگ ترمز عقبJ00-3506070179,218110New
لوله ترمزJ00-350612081,463110New
لوله ترمزJ00-350613081,463110New
لوله ترمز چرخ عقبJ00-350614081,463110New
لوله ترمز چرخ عقب سمت چپ شماره 1J00-3506170122,194110New
لوله ترمز چرخ عقب سمت راست شماره 1J00-3506180122,194110New
اهرم ترمز دستیJ00-3508010457,711110New
کابل ترمز دستی قسمت جلوJ00-350804088,589110New
کابل ترمز دستی قسمت عقبJ00-3508090361,740110New
شیلنگ بوستر ترمزJ00-3510110110,736110New
مکانیزم ABSJ00-35500106,777,089110New
پایه نگهدارنده ABSJ00-355009073,824110New
سنسورABS چرخ جلو سمت چپJ00-3550111310,062110New
سنسورABS چرخ جلو سمت راستJ00-3550112310,062110New
سنسور چرخ عقبJ00-3550131310,062110New
سنسور چرخ عقبJ00-3550131BA310,062110New
واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)J00-3605010BC5,049,595110New
مدول کنترل کیسه هوا(ایربگ)J00-36580102,214,735110New
کلید فلاشرJ00-3700150110,736110New
سینی زیر باتریJ00-3703011103,354110New
بست نگهدارنده باتریJ00-3703013140,266110New
پایه نگهدارنده بوقJ00-3721012BB22,147110New
کلید شیشه بالابر دربهای عقبJ00-3746050AB110,736110New
قاب بالایی فرمانJ00-377401388,589110New
قاب پایینی فرمانJ00-3774015BA81,206110New
کلید چراغ مه شکن جلوJ00-3799150BQ324,827110New
مجموعه کلید چراغ ترمزJ00-3799150BR243,620110New
صفحه کیلومترشمارJ00-3820010DB3,875,786110New
برچسب راهنمای خودروJ00-39030157,382110New
دسته سیم موتورJ00-4301180VC2,768,418110New
براکت نصب دسته سیمJ00-430118222,147110New
دسته سیم جلو خودروJ00-4302010VH6,223,405110New
دسته سیم داشبوردJ00-4303030VH4,702,620110New
نگهدارندهJ00-430303122,147110New
براکت نگهدارنده دسته سیمJ00-430303236,912110New
سیم کشی داخل دربJ00-4306070VA332,210110New
مجموعه سیم کشی درب جلو سمت راستJ00-4306070VC332,210110New
دسته سیم درب جلو راستJ00-4306080VA332,210110New
مجموعه سیم کشی درب جلو سمت راستJ00-4306080VC332,210110New
درب عقبJ00-4306090VA295,298110New
مجموعه دسته سیم دربهای عقبJ00-4306090VC295,298110New
دسته سیم درب صندوقJ00-4306160VC826,834110New
دسته سیم کیسه هوا(ایربگ)J00-4310010MA760,392110New
کابل منفی باتریJ00-4312040VA324,827110New
لامپ 21 واتی چراغ سقفJ00-4411011255,276110New
چراغ مه شکن عقب سمت چپJ00-4413010280,533110New
چراغ مه شکن عقب راستJ00-4413020693,950110New
چراغ جلو سمت چپJ00-44210102,908,685110New
چراغ جلو سمت راستJ00-44210202,908,685110New
چراغ عقب سمت چپJ00-44330102,074,468110New
چراغ عقب سمت راستJ00-44330202,074,468110New
چراغ استوپ ترمزJ00-4434070693,950110New
چراغ استوپ ترمزJ00-4434070BA693,950110New
میل اتصال سیبک (قرقری فرمان)J00-4BS3401300EP804,687110New
کفی بدنه قسمت جلوJ00-5100100-DY7,758,954110New
کفی بدنه قسمت عقبJ00-5100200-DY15,407,173110New
قاب بالایی داخلی چپJ00-5100710-DY1,055,690110New
دوبل بالایی داخلی راستJ00-5100720-DY1,055,690110New
تقویت عرضی سینی کف بدنهJ00-5101071-DY538,918110New
بست نگهدارنده مخزن کربن گیرJ00-5101310-DY125,501110New
قفل صندلی کودکJ00-5101571-DY22,147110New
پانل پشتیبانیJ00-5101610-DY753,009110New
تقویت عرضی سینی کف بدنهJ00-5101630-DY1,461,725110New
سرشاسی عقب سمت چپJ00-5101700-DY4,436,852110New
پایه نگهدارنده فنر لول عقب سمت راستJ00-5101740-DY339,592110New
پایه نصب بکسل بند سمت چپJ00-5101750-DY435,564110New
پایه نصب بکسل بند سمت راستJ00-5101760-DY435,564110New
پایه نصب فنر لول عقبJ00-5101770-DY155,031110New
پایه نگهدارندهJ00-5101790-DY140,266110New
سرشاسی عقب سمت راستJ00-5101800-DY4,436,852110New
تیر افقی قسمت جلو و عقبJ00-5101910-DY1,122,132110New
موکت کف صندوق عقبJ00-5109030420,799110New
شیشه درب جلو چپJ00-5203110332,210110New
شیشه درب جلو راستJ00-5203120332,210110New
شیشه لچکی درب جلو سمت چپJ00-5203130110,736110New
شیشه لچکی درب جلو سمت راستJ00-5203140110,736110New
شیشه درب عقب چپJ00-5203210310,062110New
شیشه درب عقب راستJ00-5203220310,062110New
شیشه لچکی درب عقب سمت چپJ00-5203230140,266110New
شیشه لچکی درب عقب سمت راستJ00-5203240140,266110New
موتور برف پاک کن جلوJ00-5205111627,508110New
مکانیزم برف پاک کن جلوJ00-5205113228,855110New
بازوئی تیغه برف پاک کن جلو چپJ00-520513173,824110New
بازوئی تیغه برف پاک کن جلوJ00-520514173,824110New
تیغه برف پاک کن جلو راستJ00-520514381,206110New
تیغه برف پاک کن جلو چپJ00-520515381,206110New
درپوش قاب برف پاک کنJ00-520517122,147110New
شیشه درب صندوق عقبJ00-52060201,978,496110New
شیشه درب صندوق عقبJ00-5206020BA1,978,496110New
نوار دورشیشه جلوJ00-5206053110,736110New
شیشه جلوJ00-52065002,355,001110New
مخزن شیشه شویJ00-5207111214,091110New
مخزن شیشه شویJ00-5207111BA214,091110New
مجموعه شیلنگ های شیشه شویJ00-520713073,824110New
لوله ورودی اب به مخزن شیشه شویJ00-5207150105,901110New
ژیگلور شیشه شور جلوJ00-520717122,147110New
ژیگلورشیشه شوی عقبJ00-520719022,147110New
سینی جلو بدنهJ00-5300100-DY3,248,278110New
دوبل تقویتی کف بدنه ونصب منجید اگزوزJ00-5300220-DY2,222,117110New
دیاق نصب منجید اگزوز قسمت جلو سمت راستJ00-5300240-DY221,473110New
موکت جلو داشبوردJ00-5300290-DY265,768110New
سینی جلو کامل(سینی سرشاسی)J00-5300500-DY1,542,932110New
تیر افقی نگهدارنده رادیاتور سمت چپJ00-5300515-DY184,561110New
تیر افقی نگهدارنده رادیاتور سمت راستJ00-5300516-DY184,561110New
دیاق پشت داشبوردJ00-5301010BD1,749,640110New
پایه نگهدارنده داشبوردJ00-5301090346,975110New
تیر افقی شیشه جلو قسمت جلوJ00-5301100-DY1,085,220110New
تیر افقی شیشه جلو قسمت عقبJ00-5301300-DY2,103,998110New
رام محفظه داخل موتور (قسمت انتها/بالا)J00-5301550309,558110New
قاب زیر شیشه جلوJ00-5302110627,508110New
زه دور شیشه جلو سمت چپJ00-530211373,824110New
زه دور درب جلو سمت راستJ00-530211573,824110New
قاب کنسول وسطJ00-5305110442,947110New
قاب تزئینی دور دسته دندهJ00-5305920DA420,799110New
قاب کلید شیشه بالابرهای جلوJ00-5305930184,561110New
قاب کلید شیشه بالابرهای عقبJ00-5305940DA184,561110New
HAND BRAKE TIRMJ00-530595136,912110New
قاب پنل داشبوردJ00-5305970169,796110New
کیسه هوا(ایربگ) سرنشینJ00-530602536,912110New
بست نگهدارنده قاب رکابJ00-53060357,382110New
پنل دور ضبط با دریچه های وسطJ00-5306040DA442,947110New
قاب دور صفحه کیلومترJ00-5306050132,884110New
دریچه های کولر وسطJ00-5306060DA597,978110New
قاب داشبورد زیر فرمانJ00-530609059,059110New
پوسته داشبوردJ00-5306110DA2,768,418110New
دریچه هواکش داشبوردJ00-53061801,040,925110New
دریچه کولر کناریJ00-5306210DA280,533110New
موکت کفی قسمت عقبJ00-5310011900,658110New
بست اتصال قاب رکابJ00-53100137,382110New
موکت کفی قسمت عقبJ00-5310031280,533110New
کلاف بدنه سمت چپJ00-5400010-DY15,909,179110New
کلاف بدنه سمت راستJ00-5400020-DY15,909,179110New
کلاف بدنه سمت چپ(بدون دوبل)J00-5400100-DY12,372,986110New
تقویت پائینی ستون جلو راستJ00-5400120-DY435,564110New
درب فلزی باکJ00-5400190-DY155,031110New
کلاف بدنه سمت راست(بدون دوبل)J00-5400200-DY12,372,986110New
آستری ستون جلو سمت چپJ00-5400210-DY1,077,837110New
صفحه داخلی ستون وسط چپJ00-5400215-DY804,687110New
دوبل ستون داخلی جلو راستJ00-5400216-DY804,687110New
آستری ستون جلو سمت راستJ00-5400220-DY1,077,837110New
آستری ستون جلوی بدنه سمت چپJ00-5400410-DY1,291,928110New
پایه نگهدارنده فیلتر هواJ00-5400510-DY40,731110New
نوار دور کلاف سمت چپJ00-5401051214,091110New
نوار دور کلاف سمت راستJ00-5401052214,091110New
صفحه داخلی ستون وسط چپJ00-5401110-DY1,483,872110New
صفحه داخلی ستون وسط راستJ00-5401120-DY1,483,872110New
دوبل داخلی گلگیر عقب سمت چپJ00-5401130-DY3,233,513110New
دوبل داخلی گلگیر عقب سمت راستJ00-5401140-DY3,233,513110New
دوبل تقویت ستون درب عقب راستJ00-5401280-DY428,182110New
پنل داخلی – ستون راستJ00-5401320-DY2,096,615110New
درب فلزی باکJ00-5401900-DY406,034110New
قاب ستون جلو سمت چپJ00-5402010110,736110New
قاب ستون جلو راستJ00-5402020110,736110New
قاب ستون وسط داخل سمت چپ(کامل)J00-5402050361,740110New
آستری ستون وسط بدنه سمت راستJ00-5402060361,740110New
قاب بالائی گوشه داخلی بدنه سمت چپJ00-5402110118,119110New
قاب بالائی تودربی سمت راستJ00-5402120118,119110New
قاب پالونی عقب سمت چپJ00-5402130169,796110New
قاب پالونی عقب سمت راستJ00-5402140169,796110New
قاب پا رکابی درب جلو سمت چپJ00-540215088,589110New
قاب پا رکابی درب جلو سمت راستJ00-540216088,589110New
قاب پا رکابی درب عقب چپJ00-5402170118,119110New
قاب پا رکابی درب عقب راستJ00-5402180118,119110New
قاب لچکی بیرونی درب عقب سمت چپJ00-540271059,059110New
قاب لچکی داخلی درب عقب راستJ00-540272059,059110New
قاب لچکی درب جلو سمت چپJ00-540273022,147110New
قاب لچکی درب جلو سمت راستJ00-540274022,147110New
سینی عقبJ00-5600010-DY2,059,703110New
پایه نگهدارنده سپر عقبJ00-5600103-DY59,059110New
پایه نگهدارنده سپر عقبJ00-5600201-DY59,059110New
قاب پالونی عقب سمت چپJ00-5602110169,796110New
قاب پالونی عقب سمت راستJ00-5602120169,796110New
زبانه قفل درب صندوق عقبJ00-560613036,912110New
زبانه قفل درب صندوق عقبJ00-5606130BA36,912110New
قفل درب صندوق عقبJ00-5606150184,561110New
قاب دسته دستگیره درب بازکن بیرونJ00-5606250169,796110New
قاب بلند گو طاقچه عقب سمت چپJ00-5608030280,533110New
قاب بلند گو طاقچه عقب سمت راستJ00-5608040280,533110New
طاقچه عقبJ00-5608050420,799110New
پایه نگهدارنده طاقچه عقب سمت چپJ00-560805173,824110New
پایه نگهدارنده طاقچه عقب سمت چپJ00-560805273,824110New
موتور برف پاک کن عقبJ00-5611110760,392110New
بازویی تیغه برف پاک کن عقبJ00-561113173,824110New
تیغه برف پاکن عقبJ00-561113381,206110New
پوسته سقفJ00-5701200-DY3,824,109110New
دوبل جلوی سقفJ00-5701310-DY561,066110New
آستری قسمت عقب سقفJ00-5701400-DY597,978110New
ماهوتی سقفJ00-57020101,040,925110New
زه سرتاسری سقف سمت چپJ00-5704010324,827110New
خار زه سقفJ00-57040157,382110New
زه سرتاسری سقف سمت راستJ00-5704020324,827110New
کمربند ایمنی جلو سمت چپJ00-5811010BD406,034110New
کمربند ایمنی جلو سمت راستJ00-5811020391,269110New
قفل کن کمر بند ایمنی جلو سمت چپJ00-5811030280,533110New
قفل کمربند جلو راستJ00-5811040280,533110New
مجموعه کمربند ایمنی سمت چپJ00-5812010420,799110New
مجموعه کمربند ایمنی عقب راستJ00-5812020420,799110New
مجموعه کمربند ایمنی وسطJ00-5812030214,091110New
ففل کمربندایمنی عقبJ00-5812040214,091110New
کیسه هوا(ایربگ) رانندهJ00-5820010BA4,695,238110New
کیسه هوا(ایربگ) سرنشینJ00-58200204,872,417110New
درب جلو سمت چپJ00-6101010-DY8,224,049110New
درب جلو سمت راستJ00-6101020-DY8,224,049110New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت چپ قسمت جلوJ00-610145059,059110New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت راست قسمت جلوJ00-610146059,059110New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت چپ قسمت عقبJ00-6101470118,119110New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت راست قسمت عقبJ00-6101480118,119110New
رودری درب جلو چپJ00-6102010DA1,107,367110New
رودری درب جلو راستJ00-6102020DA1,107,367110New
درپوش روی دستگیرهJ00-61020217,382110New
درپوش روی دستگیره مشکیJ00-6102021DA7,382110New
پایه نصب رودری درب جلو راستJ00-610207588,589110New
قاب لچکی داخلی درب عقب سمت چپJ00-610211095,971110New
قاب لچکی داخلی درب عقب سمت راستJ00-610212095,971110New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب جلو چپ(فیلم)J00-610241088,589110New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب جلو راست(فیلم)J00-610242088,589110New
شیشه بالابر کامل درب جلو چپJ00-6104110834,216110New
پایه موتور شیشه بالابر عقب چپJ00-6104111346,975110New
پایه موتور شیشه بالابر عقب راستJ00-6104112346,975110New
شیشه بالابر کامل درب جلو راستJ00-6104120834,216110New
موتورشیشه بالابر درب جلو چپJ00-6104121502,006110New
موتورشیشه بالابر درب جلو راستJ00-6104122502,006110New
مجموعه قفل درب جلو چپJ00-6105030642,273110New
مکانیزم قفل درب جلو سمت چپJ00-6105031251,003110New
میله دستگیره درب بازکن بیرونی درب جلو چپJ00-610510036,912110New
میله دستگیره درب بازکن بیرونی درب جلو چپJ00-610511536,912110New
میله دستگیره درب بازکن بیرونی درب جلو راستJ00-610511636,912110New
میله قفل ایمنی درب جلو چپJ00-610511736,912110New
دستگیره داخلی درب جلو سمت چپJ00-6105120251,003110New
میل قفل درب جلو سمت چپJ00-610512136,912110New
میله دستگیره درب بازکن داخلی درب جلو راستJ00-610512236,912110New
دستگیره درب بازکن داخلی راستJ00-6105130155,031110New
میله پمپ قفل مرکزی درب جلو راستJ00-610520036,912110New
نوار دورکلاف درب جلوJ00-6107111310,062110New
نوار دور شیشه لچکی سمت چپJ00-6107113140,266110New
نوار دور شیشه لچکی سمت راستJ00-6107114140,266110New
نوار ریل شیشه درب جلو سمت چپJ00-6107115169,796110New
نوار ریل شیشه درب جلو سمت راستJ00-6107116169,796110New
نوار ابگیر بیرونی شیشه درب جلو چپJ00-6107117155,031110New
نوار آبگیر بیرونی شیشه درب جلو سمت راستJ00-6107118155,031110New
نوار آبگیر داخلی شیشه درب جلو سمت چپJ00-6107121155,031110New
نوار آبگیر داخلی شیشه درب جلو سمت راستJ00-6107122155,031110New
درب عقب سمت چپJ00-6201010-DY6,673,734110New
درب عقب سمت راستJ00-6201020-DY6,673,734110New
ریل جانبی شیشه عقب سمت چپJ00-6201470118,119110New
ریل جانبی شیشه عقب سمت راستJ00-6201480118,119110New
رودری درب عقب چپJ00-6202010BD900,658110New
رودری درب عقب چپJ00-6202010DA930,188110New
رودری درب عقب راستJ00-6202020BD900,658110New
رودری درب عقب راستJ00-6202020DA930,188110New
پایه نصب رودری درب عقب چپJ00-620207588,589110New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب عقب چپ(فیلم)J00-620241088,589110New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب عقب سمت راست(فیلم)J00-620242088,589110New
شیشه بالابر کامل درب عقب چپJ00-6204110834,216110New
شیشه بالابر کامل درب عقب چپJ00-6204110AB553,683110New
پایه شیشه بالابر عقب چپJ00-6204111346,975110New
پایه موتور شیشه بالابر راستJ00-6204112346,975110New
شیشه بالابر کامل درب عقب راستJ00-6204120834,216110New
شیشه بالابر کامل درب عقب راستJ00-6204120AB553,683110New
میله دستگیره درب بازکن درب عقبJ00-620431036,912110New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت چپJ00-620510036,912110New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت چپJ00-620511336,912110New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت راستJ00-620511436,912110New
میله درب بازکن بیرونی درب عقب سمت چپJ00-620511736,912110New
میله درب بازکن بیرونی درب عقب سمت راستJ00-620511836,912110New
میل قفل درب عقب سمت چپJ00-620512122,147110New
میل قفل درب عقب سمت راستJ00-620512236,912110New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت راستJ00-620520036,912110New
دستگیره درب بازکن بیرونی عقب سمت چپJ00-6205700214,091110New
دستگیره درب بازکن بیرونی عقب سمت راستJ00-6205800214,091110New
نوار دور درب عقب چپ و راستJ00-6207111214,091110New
نوار دور شیشه لچکی سمت چپJ00-6207113169,796110New
نوار دور شیشه لچکی سمت راستJ00-6207114169,796110New
نوار ریل شیشه درب عقب سمت چپJ00-6207115214,091110New
نوار ریل شیشه درب عقب سمت راستJ00-6207116214,091110New
نوار آبگیر بیرونی شیشه درب عقب چپJ00-620711795,971110New
نوار آبگیر بیرونی شیشه درب عقب راستJ00-620711895,971110New
نوار آبگیر داخلی شیشه درب جلو سمت چپJ00-620712195,971110New
آبگیر داخلی درب عقب راستJ00-620712295,971110New
پایه نصب جک درب صندوق سمت چپJ00-630601081,206110New
لولای درب صندوق عقب سمت راستJ00-630602081,206110New
نوار دور درب صندوق عقبJ00-6307111310,062110New
جک درب صندوق عقبJ00-6309010228,855110New
مجموعه کامل صندلی جلو سمت چپJ00-6800010BH5,972,402110New
مجموعه کامل صندلی جلو سمت راستJ00-6900010BH5,972,402110New
نشیمنگاه صندلی عقبJ00-7003010BH2,857,008110New
تکیه گاه صندلی عقب سمت چپJ00-7005010BJ3,610,018110New
سنسور چشمی دنده عقبJ00-7900303236,238110New
کامپیوترسنسور چشمی دنده عقبJ00-7900309339,592110New
رادیو پخشJ00-79010112,768,418110New
کابل آنتن رادیوJ00-7903013280,533110New
رادیو و پخش CD-USBJ00-79110315,529,455110New
کندانسورJ00-81050102,158,756110New
مجموعه کامل سیستم تهویه مطبوعJ00-81070106,060,991110New
پوسته بخاریJ00-81070131,107,367110New
دریچه ورودی هواJ00-8107015346,975110New
پیچJ00-810701622,147110New
پوسته موتور بخاریJ00-8107017346,975110New
پوسته اویراتورJ00-8107019723,480110New
لوله تخلیه اواپراتورJ00-810702566,442110New
مقاومت الکتریکی فنJ00-8107031487,241110New
سنسور دمای اواپراتورJ00-8107041214,091110New
کانال خرطومیJ00-810704359,059110New
رادیاتور بخاریJ00-8107310989,248110New
در پوش بخاریJ00-810731136,912110New
موتور کنترل دریچه گردش هواJ00-8107320110,736110New
دریچه تهویه از زیر پاJ00-8107330110,736110New
دریچه بخار زدای شیشهJ00-8107340110,736110New
دریچه کنترل گرماJ00-8107350110,736110New
صفحه دریچه گردش هوای داخل/ خارجJ00-8107360110,736110New
مکانیزم کنترل جریان هواJ00-8107410221,473110New
مکانیزم کنترل جریان هواJ00-8107420221,473110New
مکانیزم کنترل جریان هواJ00-8107430221,473110New
اواپراتورJ00-81075102,709,359110New
کانال مجرای هواJ00-8107910147,649110New
لوله گاز از کمپرسور به رادیاتور کولرJ00-8108030276,973110New
لوله گاز از او اپراتور به رطوبت گیرJ00-8108050635,408110New
قسمت اول لوله گاز اواپراتور به کمپرسورJ00-8108110236,241110New
قسمت دوم لوله گازاز اپرانوربه کمپرسورJ00-8108130423,605110New
مجموعه کلید A/CJ00-8112010885,894110New
کابل موتور تنظیم دماJ00-811212373,824110New
بست نگهدارنده کابل سیستم تهویهJ00-811212822,147110New
بست نگهدارنده کابل سیستم تهویهJ00-811212922,147110New
کابل موتور تنظیم دماJ00-811232373,824110New
کابل سیستم تهویهJ00-811252373,824110New
مجموعه کامل آینه بغل سمت چپJ00-8202010686,567110New
مجموعه کامل آینه بغل سمت چپJ00-8202010BA723,480110New
مجموعه کامل آینه بغل سمت راستJ00-8202020686,567110New
مجموعه کامل آینه بغل سمت راستJ00-8202020BA716,097110New
شیشه آینه بغل سمت چپJ00-8202110236,238110New
شیشه آینه بغل سمت راستJ00-8202130236,238110New
آفتابگیر سمت راستJ00-8204020BA177,178110New
سر شاسی جلو چپJ00-8400010-DY5,691,868110New
سرشاسی جلو راستJ00-8400020-DY5,691,868110New
درب موتورJ00-8402010-DY3,624,782110New
لولای درب موتور سمت چپJ00-8402030-DY339,592110New
لولای درب موتور سمت راستJ00-8402040-DY339,592110New
براکت نصب لولای درب موتورJ00-8402051-DY36,912110New
اهرم نگهدارنده درب موتورJ00-840222059,059110New
نوار قاب زیر شیشه جلوJ00-840227181,206110New
پالونی کمک جلو سمت چپJ00-8403030-DY7,338,155110New
پالونی کمک جلوسمت راستJ00-8403040-DY7,338,155110New
گلگیر جلو سمت چپJ00-8403101-DY1,801,317110New
گلگیر جلو سمت راستJ00-8403102-DY1,801,317110New
پالونی کمک جلو سمت چپJ00-8403300-DY2,318,089110New
پالونی کمک جلوسمت راستJ00-8403400-DY2,318,089110New
دوبل پشت گلگیر جلو سمت چپJ00-8403517-DY221,473110New
دوبل پشت گلگیر جلو سمت راستJ00-8403518-DY221,473110New
دیاق بالائی چراغ جلو چپJ00-8403525-DY110,736110New
دیاق بالائی چراغ جلو راستJ00-8403526-DY110,736110New
پایه نصب لولای درب موتور سمت چپJ00-8403570-DY206,708110New
پایه نصب لولای درب موتور سمت راستJ00-8403580-DY206,708110New
پنل تقویت گلگیر سمت راستJ00-8403610-DY73,824110New
پنل تقویت گلگیر سمت چپJ00-8403620-DY73,824110New
لچکی پشت گلگیر جلو سمت چپJ00-8403750-DY132,884110New
لچکی پشت گلگیر جلو سمت راستJ00-8403760-DY132,884110New
سینی تقویت کننده گلگیر عقب چپJ00-8404304-DY73,824110New
آستری داخلی گلگیرJ00-8404400-DY679,185110New
مجموعه کلید ساده و مغزی سوئیچJ00-9CN3704025346,975110New
مجموعه کامل سوئیچ درب هاJ00-9CN6105500BD553,683110New
مجموعه کامل سوئیچ درب هاJ00-9CN6105500BE553,683110New
کیت تعمیراتی – سر پلوس سمت چرخJ00-XLB3AH22030301,417,430110New
کیت تعمیراتی – ته پلوس سمت گیربسJ00-XLB3AH22030501,439,577110New
کیت تعمیراتی – ته پلوس سمت گیربسJ00-XLB3AH22030601,439,577110New
کیت تعمیراتی – گردگیر سر پلوس سمت چرخJ00-XLB3AH2203111369,122110New
قاب دور چراغ مه شکن عقب چپJ00-2804505BD136,386110New
قاب دور چراغ مه شکن عقب راستJ00-2804506BD136,386110New
لولای چپ درب موتورJ00-8402030BA-DY334,654110New
لولای راست درب موتورJ00-8402040BA-DY334,655110New
موتور کاملDS1-BJ0000E35AA86,833,451110New
پوسته سپر عقب ( با سوراخ سنسور دنده عقب)J00-2804501BA-DQ1,387,900110New
پوسته سپر عقب ( بدون سوراخ سنسور دنده عقب)J00-2804501-DQ1,387,900110New
جعبه فرمان بدون میل فرمان و سیبکJ00-3401011BB7,168,700110New
مه شکن عقب سمت چپJ00-4416030765,747

 

110New

لیست قیمت قطعات ام وی ام 110 جدید

لیست قیمت و قطعات ام وی ام 110 جدید – MVM 110 S

امتیاز کاربران: 4.78 ( 2 رای)
برچسب ها

میلاد جعفری

مهندس نرم افزار . علاقه مند به سئو ، تولید و مدیریت محتوای کاربردی و متمرکز ، خالق برند "سیبک"

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Brands:
بستن
بستن